Przejdź do treści

Budynki mieszkalne wielorodzinne – Osiedle Familijne Kompleksowe roboty elewacyjne (2013-2015)

Kompleksowe roboty elewacyjne wraz z dostawą i montażem balustrad Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul Wrocławskiej w Krakowie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wielickiej w Krakowie. Kompleksowe roboty elewacyjne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Paziowej w Będzinie. Roboty termomodernizacyjne i remontowe.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Przy ul. Bujaka w Krakowie – Kompleksowe roboty elewacyjne.